اولین نشست دانشجوئی دانشجویان مالستان مقیم کابل

اولین نشست دانشجوئی دانشجویان مالستان مقیم کابل

اولین نشست عمومی و سرتاسری دانشجویان مالستان با حضور کثیر از دانشجویان در مسجید امام حسین واقع در دشت برچی، برگزار گردید. درین نشست که دانشجویان تمام ساحات مالستان شرکت کرده بودند، هدف اصلی آن گفت و شنید های بین الدانشجوئی دانشجویان مالستان بود – دانشجویانی که در حال حاضر در دانشگاهای مختلف کابل مصروف تحصیل هستند-  درین نشست دانشجویان به برسی مشکلات جامعه دانشجوئی مالستان پرداخته که اکثرآنان ازنداشتن یک ادرس دانشجوئی برای دانشجویان مالستان احساس تئاثر کرده وهمه خواهان ایجاد یک ادرس مستقل برای دانشجویان مالستان گردیدند وگفتند: باید به زودترین فرصت یک تشکیل دانشجوئی از سوی دانشجویان مالستان ایجاد گردد که انعکاس دهنده تمام خواسته ها ومشکلات جامعه دانشجوی مالستان باشد.

خالق ابراهیمی یک تن از دانشجویان فعال و روز نامه نگار، آغاز گر این نشست ویا جلسه، یاد اورشده وبیان نمود که باید دانشجویان روی چه گونه گی فعالیت ها، بیان مشکلات و یا ایجاد یک جامعه دانشجوئی برای دانشجویان مالستان مقیم کابل، باید بحث نموده تا به یک نتیجه ای دست یابیم. سپس دانشجویان هریک به نوبه ای خود به ایراد سخن پرداخت که درین میان الیاس نو اندیش دانشجوی زبان پارسی دری در دانشگاه کابل، ضمن خرسندی از راه اندازی این نشست ویا گرده همائی دانشجوئی دانشجویان مالستان، یاد اور گردید که ما ” دانشجویان ” یکی از قشر رسالت مند و مسئول در جامعه ای مان میباشیم و موظف هستیم تا تاریخ به یغما برده ای مان را از نو بسازیم و این امر نیززمانی تحقق پذیر است که در نخست باید دست به ایجاد  جامعه دانشجوئی در میان تمام دانشجویان مالستان بزنیم تا تغیرات را که خواهان ان هستیم در جامعه ای مان به شکل ژرف کاوانه بمیان اوریم تا شاهد نو سازی تاریخ مان باشیم.

در جریان صحبت های دانشجویان که هر یک موضوعات قابل ارزش را یاد اوری کردند، همه ای دانشجویان جهت ایجاد یک جامعه دانشجوئی برای دانشجویان مالستان از خود احساس خرسندی نشان دادند. آقای یونس زکی دانشجوی دوره ماستری در دانشگاه کوزووقزاقستان ویکی از چهره های که با کوله باری از تجربیات در راستای تشکیلات دانشجوی وکار درین قسمت، باخود حمل میکند، شرایط موجود را بررسی نموده  و یاد اور گردید که در حال حاضر شرایط بی نهایت حساس است و نیز بیان داشت: امیدوار هستیم که دانشجویان بتوانند با زیرکی تمام پرده های نااهل روزگار را دریده واز ان عبور بکنند.

و در پایان با نتیجه گیری و جمع بندی سخنان دانشجویان توسط جلیل سحر قرار براین شد که باید بطور موقت یگ گروپ کاری معین گردد تا مواد خوام از قبیل مرام نامه، اساس نامه و چگونگی ترتیب یک تشکیل را برای برنامه بعدی که در آینده ای نزدیک برگزار خواهد شد، تدارک بی بینند که متشکل از ۱۰ نفر بود.

20130712_165615 20130712_165627 20130712_165633 20130712_165638 20130712_165700 20130712_165711

20130712_165700

برگزاری این جلسه دانشجوئی دانشجویان مالستان مقیم کابل در حالیست صورت میگیرد که در اکثرن ولایاتیکه دانشجویان مالستان درانجاه مصروف تحصیل هستند، برای شان یک ادرس مشخص دانشجوئی دارند که تمام مشکلات شان را ازهمان ادرس مطرح کرده و برنامه های نیز که دارند با هماهنگی هم، به وجه اعضم درکنار هم به پیش میبرند. ولی دانشجویان مالستان مقیم کابل از داشتن یک ادرس مشخص دانشجوئی بنحوی محروم و یا فاقد ان هستند. همین امر نیزباعث گردید چندی قبل دوبرنامه ای که تحت عنوان ” رابطه وکیل با موکلین” که در حقیقت صبغه پرسش و پاسخ را داشت تنها به ابتکار خانم مهناز مالستانی ویک تعداد دانشجویان همکار باوی، ان برنامه ها برگزار گردید وباعث ایجاد سرو صداها در بین محصلین شد که: چرا برای اجرای چنین برنامه ها از نام دانشجویان سو استفاده میگردد در حالیک شاید هردوبرنامه از طرف تنها جناب وکیل صاحب  اعتمادی نمایند مردم غزنی در پارلمان صورت گرفته باشد. و هیچ گونه ارمان و حرکت های دنشجوئی در کار نبوده باشد.

۱۳ نظر

 1. الياس نوانديش

  جناب سحر یک دنیا تشکر از تهیه کزارش نشست دانشجویان مالستان

 2. سلام خدمت آقای سحر و تمام دانشچویان که در این جلسه شرکت داشته اند، خدمت آقای سحر عرض شود اینکه اگر چنین جلسات گرفته می شود باید تمام دانشجویان و فارغ التحصیلان که علاقه به این جلسات دارد در جریان قرار بگیرند من فکر می کنم اگر تمام دانشجویان باز و دانش آموخته گان در جریان قرار نگیرند مثل همان جلسه رابطه وکیل با موکل خواهد شد زیرا کسانی بودند که برای من زنگ زدند و از من پرسیدند که چرا ما یان را هم در جریان قرار نداده اند اگر دانشجو نیستیم دانش آموخته که هستیم. امیدوارم که در جلسه بعدی همه ی دانشجویان و دانش آموخته گان در جریان قرار بگیرند.
   نفس جلسه که خیلی عالی است و کاری به آن ها گفتند نداریم اما در جلسات بعدی باید همه در جریان قرار داده شوند، اطلاع دهی که خیلی هم ساده شده یکی از دوستان می تواند در صفحه فیس بوک خود جند روز قبل این جلسه را اطلاع دهند تا همه با خبر شوند.

  • سروش عزیز سلام تان را علیک گفته باید خدمت خودت وهمه ای دانش اموخته گان بزرگوار دیار خود مان عرض شود اینکه برنامه از طرف دانشجویان بر حال در دانشگاهای مختلف کابل براه انداخته شده است و نیز دانشجویان برحال مالستان مقیم کابل هیچ گاهی دانش آموخته گان شان را بدور از کنار شان ندیده، نمی پندارند و همینطور تابحال تعریف نکرده اند عدم حضور ویا دعوت دانش اموخته گان بخاطر ان بود که ما یک انجمن دیگری نیز داریم که دران آستادان بزگوار و تحصیل کرده گان ما حضور دارند و ما نیز نخواستیم که در امورات این انجمن دست درازی بکنیم. اعضای این انجمن بزرگ تر از ما هستند. کوشش میکنیم در اینده ها انشاالله همه باهم کاری هم برنامه ها وطرح های کلانی را که ما برای ولسوالی مالستان، دانشجویان و مردم مالستان در سطح کابل روی دست داریم، به پیش خواهیم برد.

  • سلام سحر عزیز امیدوارم با کشاکش روزگار خوب باشید، به هر حال این جلسات بسیار خوب است اگر دیگر کاری هم که کرده نتوانستیم باهم شناخت پیدا می کنیم و از احوال همدیگر با خبر می شویم، اما من مطمین هستم که صد در صد کار های زیادی کرده می توانیم، بلی دانش آموخته گانی هستند که در انجمن تحصیل کرده گان و استادان مالستان در جلسات شان شرکت دارند و شرکت می کنند اما این جانب و تعدادی زیادی هستیم که به استثنای یکبار دیگر هیچ در این جلسات شرکت نکرده ایم. چون نفس جلسات آنها برای ما جالب نبود تعدادی هستند که تصمیم میگریند و بالای دیگر اعضا تطبیق می شود.

 3. از نظر من بسیار ایده و فکر خوبی است, آرزوی موفقیت میکنم برای تان, امید وارم استم که در آینده ای نزدیک شاهد دست آورد های خوبی تان باشیم, رقم زدن سرنوشت و آینده ی یک ملت و مردم به دست دانشجویان وقلم بدستان شان است. 
  خواستن توانستن است, اگر شما در تصمیم تان پایدار بمانید, و راه تان را ادامه دهید حتمن به خواسته های تان میرسید! 
  یک سلام جانانه تقدیم تمام دانشجویان مالستان, موفقیت شما آرزوی بنده است.
  🙂 ♣

 4. بااظهار سپاس وقدردانى از بانیان این حرکت که دانشجویان بیدار مالستان را بدور هم گرد آورده اند.
       امروز وقت وارد فیسبوک شدم بادیدن این گذارش و تصاویرکه جوانان محصل وطنم رادر بحث ایجاد تشکل دانشجویى دیدم بى نهایت 
  خوشحال شدم، باخواندن گذارش ومخصوصا صفحه نظر خواهى میدانم که محصلین عزیز درتدوین اساس نامه ومرامنامه دقت دارند تامطابق به نیاز زمان حرکت کنند.
     بعنوان یک نظر میخواهم بگویم که کمبودی رامتوجه شدم حضور خواهران محصل درتصاویر دیده نمیشود وعدم حضور خانمها دریک تشکل دانشجویى متمدن بودنرا زیر سؤال میبرد ، شاید هم من اشتباه متوجه شده باشم بهرصورت موفقیت بزرگ را برایتان آرزو میکنم.

  • نخست تشکر از لطف احساس ونظر جناب نعیم گرامی. در مورد کاستی که شما درین برنامه یاد اوری کرده اید باید یاد اوری نمایم که: نخست اینکه عکس های آپلود شده در اخرین دقایق برنامه گرفته شده است و دختر خانمهای هم که شرکت کرده بودند بنا بر کاری ضروری که در جای دیگر داشتند بعد از اعلام موضیع، خواسته ها ویا گفته های که داشتند، از جمع اجازه گرفته رفتند. بلی ما این مسئله را قبول داریم که در اکثر برنامه ها حضور دانشجویان قشر اناث و یا خواهران ما واقعن کم رنگ است. مشکل دیگر که وجود داشت این بود که این برنامه دمادم امتحان است از همین لحاظ نیز، دانشجویان ذکور و هم چنان دانشجویان اناث انچه انتظار میرفت، حضور به هم نرسانده بودند. گرچند اطالاع رسانی تا حدتوان برای تمام دانشگاه ها در سطح کابل کرده بودیم. امید این کاستی ها در جلسات بعدی خلاص شده و دختر خانم های دیار ما زیاد تر روی صحنه بیایند

 5. انجینر علی رفعت

  سلام خدمت تمام دوستان دانشجوی مالستان عزیز به امید موفقیت تان وستان نهایت گرامی

  یک سوال ازدوستان خوبم دارم.

  چراازبخش اناس هیچ کسی درجلسه تان دیده نمیشوند؟

 6. ضمن بیان تشکر از گرد همائی دانشجویان و از بازتاب دهندگان، برداشت من از جلسه این بود که یکتعداد تلاش داشتند یک شبه به منزل برسند، چیزی که غیر عقلانی وغیر عملی میباشد. بناءً از همه عزیزان دانشجو تقاضادارم با صبر تمام و ارجحیت دادن به منافع جامعه این حرکت را ادامه دهند. علاوتاً از گروپ مسئول در بخش تهیه مواد خام اساسنامه و مرام نامه تقا ضاداریم که در کارشان ازیکطرف عوامل شکننده حرکت را درنظر گرفته وازجانب دیگر این کار در اسرع وقت ممکن انجام دهند. تاکید ما بر این است که هرقدر کمتر جلسات به تعویق افتد، جوانان بیشتر به اشتراک میل پیدا خواهند نمود.
  به امید مالستان آباد .

 7. أقدام نیک است

 8. بلی من اززمان حکومت ظاهرو داود به یاد دارم که شاگردان مکاتب ودانشگاه در کابل وولایات همجوار ان همه متعلمین ودانشجویان مالستان سالانه چند مرتبه در کابل باهم جلسه میکرد واز احوال همدیگر جویا میشدند.لذا شاگردان ودانشجویان مالستان در وحدت وهمبستگی خودها مانند ومثال ندارند.امید وارم که همین همبسبیتگی خود هارا بدون در نظر داشت مسایل حزبی ومطقه ای همبشه ادامه دهد.ومن الله التوفیق.الحاج انجنیر عبدالرشید ناصری جاغوری از آسترالیا

 9. بلی من اززمان حکومت ظاهرو داود به یاد دارم که شاگردان مکاتب ودانشگاه در کابل وولایات همجوار ان همه متعلمین ودانشجویان مالستان سالانه چند مرتبه در کابل باهم جلسه میکرد واز احوال همدیگر جویا میشدند.لذا شاگردان ودانشجویان مالستان در وحدت وهمبستگی خودها مانند ومثال ندارند.امید وارم که همین همبسبیتگی خود هارا بدون در نظر داشت مسایل حزبی ومطقه ای همبشه ادامه دهد.ومن الله التوفیق.الحاج انجنیر عبدالرشید ناصری جاغوری از آسترالیا

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

Ads Budget Will Spend to Community
Ads Budget Will Spend to Community