بازار میرآدینه مالستان

بازار میرآدینه مالستان

 

بازار میرآدینه از جنب و جوش خوبی برخوردار میباشد. این بازار چی در دروان وقت و یا حالا منفعت اقتصادی زیادی را برای مردم مالستان و خصوصا میرآدینه دارد. تمایز این بازار نسبت به سایر بازار های مالستان در این است که ساختمان ولسوالی، کلینیک، مکتب میرآدینه، مدیریت معارف مالستان و مرکز بودن در مالستان باعث شده است که تعداد زیادی از اقشار مختلف مالستان گرد هم آیند و بر جنب و جوش آن بی افزایند. از این بازار نه تنها مردم میرآدینه که در نزدیکی های آن ساکن اند بلکه مناطق چون پشی، زردک و سایر جاهای مالستان از آن بهره می برند. ساخت این بازار در دوران بر میگردد که مالستان از علاقه داری به ولسوالی تبدیل شد که در آن زمان حکومت ظاهرشاه بود و ولسوال مالستان خواجه غفار بوده است. اولین دکان ها توسط حاجی ابراهیم، حاجی رسول و غیره کسان در همین سالها ۱۳۳۲-۱۳۳۵ ه ش  ایجاد گردید. این دکانها که بشکل ابتدایی آن بوده است در گیروی قریه میانکل در نزدیکی زمین های زراعتی و تپه شاهی ( ظاهر شاه برای اولین بار در آنجا آمده بوده) ساخته شد و بعد از آن در نزدیکی آن در امتداد دامنه کوه در دو طرف سرک دوکانهای دیگر اعمار گردید. تا اینکه بعد از چند سال شکل یک بازار بخود گرفت و مرکزیت ولسوالی را مشخص کرد. بعد از آن همه ساله به تعداد آن افزوده شد و یک بازار کلان و پر جنب و جوش را بوجود آورد. تا اینکه در زمان حکومت طالبان بنا بر در خواست آنها به تپه قارو ( قارون) انتقال پیدا کرد و تا در کنار ساختمان جدید ولسوالی، مکتب و کلینیک با نقشه ای اساسی توسط اینجنیر سرور ساخت آن آغاز گردید که دقیقا سالهای ۱۳۷۸-۱۳۷۹ را در بر میگرفت.  مردم مجبور بودند به هر پیمانه ای که مشقت بر آنها غلبه میکرد باید دکان شانرا اعمار میکردند و در غیر آن باید از خیر آن میگذشت. در بازار کهنه همراه با دکان ها یک هوتل نیز اعمار گردید و مسافرین خارج از مالستان و یا کسانی که راه شان دور بودند در آنجا شب شانرا سپری میکردند. بعدا در تپه قارو هوتل ملیک نادر آغاز بکار کرد؛ که قبلا در بازار کهنه نیز وجود داشت. بعد از آن هوتل های دیگر با ابتکارات بیشتر برای جلب و جذب مسافرین شروع به فعالیت کردند در حالیکه تا امروز حدود پنج هوتل در بازار میرآدینه فعالیت میکنند. در بازار جدید میرآدینه بیش از ۲۰۰۰ هزار دوکان ثبت چوکی داری ( نگهبان دکانها) می باشد که توسط چندین چوکی دار اداره میگردد. بازار کهنه بعد از آنکه بازار به تپه قارو انتقال پیدا کرد کم رنگ گردید و تا سه سال پیش هم بعضی از دوکان داران تلاش کردند که دوباره بازار در آنجا انتقال یابد ولی ممکن نشد و امروز بشکل ویرانه ای چشمان هر رهرو را پور میسازد.

چوکی دار بازار

چوکی دار بازار و یا نگهبان برای بازار هر سال یکبار انتخاب میگردد. در قدم نخست نماینده های دکانداران که بیشتر از هر قوم و قول یکنفر نماینده بنا بر شناخت و درایت که دارد انتخاب میگردد. بعد از آن همین نماینده های دکانداران اشخاص که علاقمند به چوکی داری باشد معرفی می نمایند و هر کدام آنها که ضمانت بیشتر داشت و از دکانها به خوبی نگهبانی کرد انتخاب میگردد. این اشخاص مکلف اند تا دو و یا سه نفر با رسوخ منطقه را بعنوان ضمانت معرفی نماید که در آینده کدام مشکل پیش می آید باید آنها جواب گو باشد. بعد معاش آنها را نظر به دکانهای که دروازه دارد تعیین میکند. مثلا هر دکان چی اجناس دارد و یا ندارد باید ماهانه فرضا ۵۰ افغانی به چوکی دار بدهد. در سابق چوکی دار ها پایین کردن اجناس را از موتر به داخل دکان و از سوی هم چوب و یا قروت و سایر محصولات منطقه را به موتر ها بالا میکردند که در مقابل آن نظر به تخمین وزن آن اجوره کمایی میکردند. ولی امروز قوانین آن تغییر کرده است و چوکی دار را برای شب و روز جداگانه انتخاب میکنند. کسانی که در شب اند فقط پاسبانی دکانها از آن آنهاست و کسانی که در روز اند بالا و پایین کردن اجناس را بعهده دارند.

مــــــــــــیرآدینه

یک نظر

  1. به امید سربلندی همه مردم دین دوست مالستان عزیز …….

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

Ads Budget Will Spend to Community
Ads Budget Will Spend to Community