بیایید از شفافیت و قانونمداری حمایت کنیم  (در پیوند به آمر معارف مالستان)

بیایید از شفافیت و قانونمداری حمایت کنیم (در پیوند به آمر معارف مالستان)

حیات الله مهریار

چندی قبل خبر تقرری آقای عزیز احمد رستگار را بعنوان آمر معارف مالستان در فضای مجازی فیسبوک در صفحه یکی از دوستان خواندم و به یقین برایش آرزوی موفقیت نمودم. تقرر ایشان بعنوان جوان تحصیلکرده نوید بخش تحرک و پویایی در معارف مالستان احساس میکردم. اما چند روزی نگذشت که از طریق یکی از دوستان اطلاع یافتم که تعدادی از بزرگان و ریش سفیدان مالستان بخصوص میرآدینه در کابل آمده اند تا تقرری رستگار را به چالش بکشند.

در پیوند به این مسئله تعدادی از جوانان و محاسن سفیدان در کابل به نیابت از رستگار نیز با وکیلان مالستان در پارلمان صحبت های کرده بودند. اما بد بختانه موضوع به شکل حیثیتی و منطقه ای دنبال شده بود. ضمن اینکه این روند به شدت به معارف مالستان آسیب می رساند و چالش های متعددی دیگری نیز به دنبال خواهند داشت.

اما در فضای مجازی و در صحبت های بعضی دوستان حرف و حدیث های متفاوتی را شنیدم که با اصل قضیه همخوانی نداشت.

اصل قضیه

بعد از تقرری آقای رستگار و تبدیلی مدیر نبی خان به جای او، مدیر نبی خان را از چنین تبدیلی خوش نیامد و خواهان بررسی چگونگی تقرری وی شد. زمانیکه نماینده های هر دو جانب نزد وکلان مراجعه کرده بودند و قرار بر این شد تا جلسه مشورتی را تشکیل دهند تا دیدگاه ها و نظریات هر دو جانب را شنیده و راه حلی سنجیده شود. بدین اساس جلسه مشورتی با حضور جناب وکیل اعتمادی و وکیل اخلاقی دایر گردید. در جلسه متذکره طرفداران آقای رستگار سه دیدگاه داشتند:

  • رستگار بعنوان یک جوان تحصیلکرده میتواند به معارف مالستان تغییرات کلی بیاورد تا بر مبنای آن از وضعیت فعلی بیرون شود.

  • آمدن بزرگواران از مالستان به کابل یه یک فرهنگ تبدیل شده و باید این نوع رفتار ها خاتمه یابد.

  • رستگار به هرنحوی که تقرری اش را گرفته، جرئت به خرچ داده و باید به بعنوان آمر معارف ولسوالی مالستان ایفای وظیفه نماید.

از سوی دیگر ریش سفیدان که به حمایت مدیر نبی خان صحبت میکردند، نیز در محور سه موضوع تمرکز داشت:

  • آنان ادعا داشتند که مدیر نبی خان کسی است که در سخت ترین شرایط معارف مالستان را زنده نگهداشت و باید در آخر عمر که چهار ماه بعد به تقاعد سوق داده میشود با عزت از وی تقدیر گردد نه مجازات. آنان ادعا داشتند که مدیر نبی خان به قانون و اصول اداره احترام میگذارد؛ اما زمانیکه وی را از آمر یک ولسوالی به آمر مکتب تبدیل میکند، کسر شأن بوده و به معنی تأدیب از سوی وزارت میباشد.

  • نظر به قانون کار، یک مامور زمانی مورد تأدیب قرار میگیرد که در وظایف خویش کوتاهی کرده باشد و یا از وی شکایت درج شود و در آن صورت باید، سه مرحله قبلی را که توصیه، اخطار، کسر معاش و تبدیلی است رعایت گردد که در این مورد رعایت نگردیده است. از اینرو وی نظر به قانون میخواهد در وزارت شکایت درج نماید.

  • آنان پیشنهاد داشتند که مدیر نبی خان تا چهار ماه که به تقاعد اش مانده باید به وظیفه اش ادامه دهد و بعد از آن بست به اعلان سپرده شود و از طریق رقابت آزاد هر کسی که لیاقت اش را داشت ما حمایت میکنیم. یا اینکه از حالا بست به اعلان سپرده شود، چون تقرری جناب رستگار نیز سوال بر انگیز است، این نوع تغییر و تبدیل زمینه فساد را در مالستان بیشتر میکند.

نتیجه جلسه مشورتی

بعد از بحث های زیاد نتیجه جلسه را به وکیلان محترم واگذار کردند که بر مبنای نتیجه گیری آنها، از هر دو جانب باید پنچ پنج نفر نزد وزیر معارف می رفتند و موضوع را در میان میگذاشتند. هر آنچه وزیر معارف تصمیم میگرفت نتیجه همان خواهد بود.

من شخصا بعد از آن در جریان نیستم که بزرگواران نزد وزیر معارف رفتند یا خیر؟ ولی شنیدم که امر ایفای وظیفه مدیر نبی خان را کما فی سابق در وظیفه اش گرفته اند.

سخن اخیر

بدون شک محترم مدیر نبی خان بعنوان کسیکه عمرش را در معارف مالستان سپری کرده است، حتا در زمانیکه مکاتب مالستان همه بسته بودند و با تلاشهای وی در عین نداشتن معاش چند مکتبی از جمله میرآدینه اعم از ذکور و اناث مالستان به روی شاگردان باز بود. امروز نسل اول، دوم و حتا سوم تحصیلکرده هیا مالستان مدیون زحمات اوست.

من بعنوان یک جوان و از جمع تحصیلکرد های مالستان، علاقه ندارم از رستگار بعنوان جوان بودن اش حمایت کنم. زیرا حمایت از جوان به مفهوم زدودن همه مشکلات نیست. اگر میبود باید به فعالیت ها و رفع مشکلات مردم مالستان در ولسوالی و ولسوال جوان نگاهی انداخت.

اما از روند شفافیت و قانونمداری در کل و بخصوص در مالستان حمایت میکنم. در واقع تبدیل کارکنان در ادارات یک امر عادی است و اما رعایت اصول و مقررات امر لازمی پنداشته میشود. نظر به ماده ۹۵ قانون کار باید تبدیلی زمانی صورت گیرد که سه مرحله قبلی آن تطبیق شده باشد، ولی در این قضیه مد نظر گرفته نشده است. از سوی هم مطابق به ماده ۹۸ همان قانون، وقتی کارکن یا مامور به تبدیلی اش شاکی است میتواند به اداره مربوطه شکایت درج کند. تا اینجای کار تقرر آقای رستگار یک حرف است و حرف دیگر چگونگی تقرری وی میباشد که مدیر نبی خان شاکی است.

اما از تبدیل شدن فرهنگی می هراسم که برای دستیابی به پست های مختلف در مالستان فقط حرف و سخن پول باشد و فساد. پیشنهاد ام در جلسه متذکره نیز همین بود که تقرری جناب رستگار تا چهار ماه به تعلیق درآید تا به گفته دوستان مدیر نبی خان با عزت تقاعد نماید و بعد از آن جناب رستگار بعنوان سرپرست ایفای وظیفه نماید. این روند تا زمانی خواهد بود که بست به اعلان سپرده شود و از طریق رقابت آزاد یک فرد شایسته انتخاب گردد.

بناً از دوستان و عزیزانیکه قلم می زنند، تقاضای بنده این است که، اگر نتوانیم مشکلی را حل نماییم و تلاش نکنیم که به آن گرهی بی اندازیم. همه ما میدانیم که نه رئیس معارف ولایت این قدر دلسوز مردم ما است و نه علاقه کار و پیشرفت میباشد. اما تنها راهی را که ما میتوانیم حمایت کنیم تا  فردای روشن برای نسل های بعدی ما باشد، همانا حمایت از قانون و شفافیت است. این شفافیت تنها در آمر معارف نباید خلاصه شود. ما در بخش قضا، سارنوالی، ولسوال و قوماندانی و سایر بخش های ولسوالی مشکلات عدیده ای داریم که نیاز به بازخوانی و کار میخواهد. همه ای ما میدانیم که نقش احزاب و منطقه در محدوده کوچک مالستان خیلی برازنده است و هم رستگار و هم مدیر از این گزینه ها استفاده میکنند. ولی برای ما لازم این است که به این وضعیت را خاتمه بدهیم، تا از یک سو زمینه کار و فعالیت برای جوانان آگاه، دانا و مسئولیت پذیر میسر گردد و از سوی دیگر شاهد تغییر و تحول فزاینده ای در بخش های مختلف مالستان باشیم.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

Ads Budget Will Spend to Community
Ads Budget Will Spend to Community