زندگی نامه مرحوم استاد طارق مالستانی

زندگی نامه مرحوم استاد طارق مالستانی

حسین علی زاده:

استاد عبدالحکیم طارق یا طارق مالستانی فرزند غلام نبی خان از قوم خاشه، مسکونه دهن بوم قول گودال میرآدینه مالستان میباشد. وی در یک خانواده متوسط در سال ۱۳۰۱ ه ش در محله دهن بوم چشم به دنیای هستی گشود. پدرش که از بزرگان منطقه بود بنا بر اثر فشار دولت وقت وی را در قید خود به اسارت گرفت و در کابل به زندان انداخت. بعد از مدت مدیدی که از زندان نجات یافت، خانواده خویش را نیز به کابل انتقال داد. دیری نگذشت که خانمش ( مادر استاد طارق) داعی اجل را لبیک گفت. استاد طارق مالستان که هنوز کودک بیش نبود با کوله بار از حوادث روبرو شد و پدرش زنی دیگر گرفت که بعد از آن دو فرزند بنام های شریف و عزیز بدنیا آمدند.

استاد طارق که در هنگام وفات مادرش سن بیش از شش سال را نداشت درسهای مبتدی و رو خوانی قرآن را از پدرش استاد غلام نبی خان آموخته بود و در سن ۷ سالگی شامل مکتب لیسه استقلال گردید. وی با مشکلات و زحمت های زیادی و با همکاری پدرش درس مکتب را در سن ۱۹ سالگی در حالی به پایان رساند که دیگر سایه پدر را بالای سر نداشت. همان بود که مشکلات روزگار پیهم شده و زمینه ادامه درس را از استاد ربود، وی مجبور شد تا برای امرار معیشت روزگار کار دولتی را مناسب حال بداند. وی در صحبت هایش میگفت: طبق معمول به کارهای روزمره ام می رفتم و بر میگشتم. از جمله روزها یکی از روزهای جمعه بود و لباسم به مادر مجازی ام دادم که بشوید. فردای آنروز میخواستم لباسم  را به تن کرده روانه وظیفه گردم، ناگهان چشمم به کت افتاد که سوخته بود. جریان سوختن آنرا از مادر مجازی ام جویای احوال شدم. او گفت، بدرک که شده. در آن زمان بود غم سیاهی عالم برسرم ریخت و سر غضب شدم و با سر خانه چلم مسی بر سر او حواله کردم و از خانه بیرون آمدم. از آن روز به بعد عازم مالستان دیار زادگاهم گردیدم تا خدمتی در حق این مردم کرده باشم. اما با عقب مانی ها و نادانی های و جهالت های مردم روبرو گردیدم که آرزو هایم را به آب داد، از جمله:

الف) درس تجوید قرآن عظیم الشان: وقتی درس تجوید قرآن را آغاز کردم در اوایل مردم رجوع زیاد داشتند. اینکه برای آنها الفاظ درست و خواندن صحیح آموزش می دادم با مشکلاتی روبرو گردیدم. بعد از آن شنیدم که همه مردم بر ضد بنده تبلیغات زهرآگین را آغاز کرده اند و میگفتند که عبدالحکیم قرآن اوغانی را برای مردم می آموزاند و از همین رو با دیده تحقیر آمیز به سویم نگریسته میشد.

ب) راه اندازی مکتب ( بدون مزد و پاداش): وقتی مکتبی را ایجاد کردم و در آن از درسهای جفرافیا سخن میگفتم همه مردم از من متنفر شدند. وقتی برای آنها تشریح میکردم که زمین هیچ پایه ای ندارد. زیرا زمین توسط قوه جازبه در فضا بدور خود در گردش میباشد که دو نوع حرکت دارد؛ یکی انتقالی که از اثر آن سال و ماه بوجود می آید و دیگری وضعی که در اثر آن شب و روز بوجود می آید. همه میگفتند که شما دروغ میگویید زمین چطور بدون پایه بوده میتواند. همین امر باعث شد که تهمت های ضد خدایی، و تبلیغ ضد اسلامی بر من زده شود و از ادامه مکتب باز بمانم.

ج) راه اندازی زبان انگلیسی: چندین بار خواستم که زبان انگلیسی را برای اولاد منطقه بیاموزم و از علم روز بهره مند گردند، گرچند در اوایل تعداد محدودی شاگرد وجود داشت و به اثر تبلیغات که مردم میکردند همان چند نفر نیز علایق شان کاسته شده و دیگر علاقه ای برای ادامه آن نداشتند. در همه جا سخن از آن بمیان بود که طارق زبان کفر را برای بچه ها می آموزاند و میخواهد زبان ضد اسلام را مروج سازد. همین امر باعث شد که در این راه نیز موفق نگردم.

دوستدار علم و هنر

استاد بر علاوه که علایق تدریس را برای اولاد منطقه داشت و میخواست آنها را از هنرهای رسامی، موسیقی و رزمی نیز بهره مند سازد. ولی تبلیغ گران آن دوره و زمان که دنیایی پیشرفته و تکنالوژی های عصر را ندیده بودند همه آنرا مخالف دستورات دینی پنداشته و مردم را از یادگیری آن منع میکردند. در آن وقت هیچ یک از مراسم خوشی صدای ضبط موسیقی شنیده نمیشد. دستورات مبلغین دینی و دید بسته و تنگ آنان باعث میشد که حتا ورزش های رزمی را خلاف اصول و معیار های اسلام بداند. استاد طارق تنها کسی بود که در این راه مبارزه کرد و از آموزش آن برای نسل های نوین وقت خود را صرف کرد. گرچند با مشکلات و موانع زیاد روبرو گردید ولی آنچه را که امروز مردم ما به علاقمند شده اند و سرمایه گزاری میکنند استاد طارق در آن سالها مردم را تشویق میکرد. استاد وقتی فهمید که کارهایش کدام نتیجه نمی دهد عازم کویطه پاکستان گردید. وی در آنجا سالهای مدیدی به تعلیم شاگردان مشغول بود و در خلال کارهایش به آثار گرانبها و ماندگار پرداخت:

آثار چاپی استاد طارق مالستانی:

۱-    فرهنگی هزاره گی؛ که در اثر زحمات ده سال پیهم استاد به لهجه هزاره گی و زبان اینگلیسی در کویطه پاکستان به چاپ رسید.

۲-    ضرب المثل های هزاره گی

۳-    مجموعه از اشعار استاد

عزیمت به پاکستان و کارکرد هایش بصورت مفصل بطور جدا گانه نشر خواهد شد.

وی در زمان حکومت طالبان عازم مالستان گردید و در مسیر راه توسط طالبان در قندهار زندانی گردید. بعد از اینکه طالبان مالستان را تسخیر کرد وی نیز آزاد گردید و مدت دوسال دیگر در خمت مردم اش بود و در آنجا به فعالیت های آموزشی اش پرداخت. البته اینبار با تفاوت غیر باور کردنی به گفته خودش. طوریکه در سالهای قبل با ممانعت ها و مشکلات پیهم این و آن مواجه بود ولی اینبار خود اشخاص بودند که با پرداخت فیس ماهوار علایق به آموزش زبان انگلیسی را داشتند. استاد طارق میگفت: من ندانستم که مردم ما اینقدر بینیش شان باز شده و درک شان بالا رفته است و گرنه سالهای قبل می آمدم و به مردم ام خدمت میکردم، چی کنم که عمرم را در پاکستان سپری کردم.

استاد در سالهای قبل در مدرسه استاد علی زاده مالستانی نیز انگلیسی تدریس میکرد، ولی  در آنجا نیز با مشکلاتی رو برو گردید. وی در اواخر عمرش که کهنسالی وجودش را ضعیف ساخته بود در بازار کهنه میرآدینه روزانه به شاگردانش درس میداد و تا آخرین رمق حیات از این امر کوتاهی نکرد و در خدمت شاگردانش بود. تا اینکه در سال ۱۳۸۲ دار فانی را وداع گفت. روحش شاد و یادش گرامی باد!

نکته: از اینکه مسئولیت بزرگی نسبت به بزرگان و قلم بدستان دیار مان بدوش ما میباشد تا که نام آنان را جاویدانه نگهداشته و برای نسل نوین مان آشنا باشد. از این رو چندین بار از نواسه های استاد مرحوم تقاضا نمودم تا این چهره ماندگار مردم مانرا به برای نسل نوین به معرفی بگیریم و تلاش شود تا آثار گرانبهای ایشان تجدید چاپ گردد، ولی متاسفانه با میلی آنان رو برو گردیدم. از این رو ناگزیر شدم تا از دوستان دیگری چون استاد حسین علی زاده که افتخار شاگردی استاد را دارد درخواست همکاری نمایم. وی با پیشانی باز کتابچه ای را در اختیارم گذاشت که حاوی مطالب بالا بود. امیدوارم که در فرصت های آینده آنچه را که بیان نشده است با همکاری سایر دوستان خدمت خوانندگان محترم نشر نماییم.

۱۲ نظر

 1. محمدحسین فیاض

  خدا استاد طارق را رحمت کند. تعریف و اصافش را زیاد شنیده ام و شاید بتوان گفت که طی چهار دهه اخیر، ایشان اولین قلم به دست مالستانی است که اقدام به نوشتن کتاب کرد و شعر سرود و روی آدب و رسوم و گویش هزارگی کار کرد. افسوس و دریغ که قدر این گنیجنه ها را ندانستیم و هنوز هم نمی دانیم

  خواهشم از دوستان این است که خوانندگان را درجریان بگذارند که اکنون آثار استاد یافت می شود یانه و اقدامی برای چاپ مجدد این آثار روی دست یاخیر؟

 2. خیلی جالب بود. لطفا ادامه اش را نیز بگذارید.

 3. جهانی سپاس از آنعده دوستان که بیوگرافی و زندگی نامه مردان مشاهیر و چهره های فرهیخته مالستان را نوشته وتهیه میکنند، و قابل قدر است تلاش های نویسنده و تهیه کننده زندگی نامه استاد طارق مالستانی. و ضمناً از آنعده دوستانی که آثار استاد طارق مالستانی را در دست دارند خواهشمندیم که از همین کانال با ما و سائیر دوستان نیز شریک سازند.

 4. ﺗﺸﻜﺮ اﺯ ﺷﻤﺎ ﻫﺮﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﺯﺣﻤﺖ ﻛﺸﻴﺪه ﻭاﻗﻌﺎن اﺳﺘﺎﺩ اﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪ ﺑﻮﺩ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺎ ﻣﺮﺩﻡ ﺟﺎﻫﻴﻞ ﺑﻮﺩﻳﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻚ ﻧﺴﻞ ﺗﺎﻭاﻥ ﭘﺲ ﺑﻴﺪﻳﻢ ﻟﻌﻨﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﻴﺴﻮاﺩﻱ اﻣﻴﺪ ﻭاﺭﻳﻢ ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪﻱ اﻳﻦ ﺟﻬﺎﻟﺖ ﺭا ﺗﻜﺮاﺭ ﻧﻜﻨﺪ 

 5. روح الله الهام

  تشکر از همه دوستان که این چنین زحمات را متقبل می شوند. یکسال قبل سفری کوتاه به مالستان داشتم در مدت که در مالستان بودم هر چند تلاش کردم معلومات در چنین موارد جمع آوری کنم اما فقدان وقت کافی این فرصت را از من گرفت. وقتی مکتب متوسطه گودال را از نزدیگ دیدیم و بامسولین این مکتب به خصوص آقای ناصیری دید وبازدید داشتیم واقعا حرف های بر گفتن داشت و استاد اسد هم معلومات خوبی را جمع آوری کرده بود که درخدمت گذاشت و ما هم ار طر یق وبلاک های میرآدینه و… به نشر سپردیم اینکه دوباره و معلومات کاملتری را خواندم واقعا خوش شدم و ار همه دوستان جهان سپاس

 6. استاد طارق بدون شک یکی از شخصیت های برجسته مالستان بود که متاسفانه مردم مالستان در زمان حیات وی قدرش را ندانستند او سرمایه ملی و شخصیت بی نظیری بود که تا دم مرگ از آموزگاری دست نکشید، مدتی کوتاهی خودم هم افتخار شاگردی اش را در مدرسه استد علیزاده مالستانی داشتم او فردی خستگی نا پزیری بود که درس دادن را نوعی وظیفه انسانی اش میدانست، اکنون استاد گرانمایه چشم در نقاب خاک فرو بسته اما یاد و خاطره اش جاودان است، تشکر از مدیریت وبسایت مالستان در معرفی نخبگان علمی فرهنگی جامعه مالستان.

 7. انجنیرموسی پیمان

  تشکرازبرادرم حسین علی زاده.امادرموردتحصیلات جناب طارق مترددشدم زیرا بنده شنیده بودم که ایشان اولین کسی است که از مالستان شامل تحصیلات عالی شده وازفاکولته حقوق فارغ شده است.البته ایشان بابنده قرابت فاملی داشت امامتاسفانه هیچ فرصت مناسبی مساعدنشدکه درمورد تحصیلات ازایشان سوال می کردم.خوبست که دراین مورد ازنواسه های ایشان جویای احوال شویم.

 8. تشکرازدوستان گرامى و مدیریت وب سایت مردم مالستان که زنده گى استاد طارق رابه. معرفى گرفته اند 
  اما درمورید تحصیلات استاد باید عرض کنم که ایشان حقوق قضا وثارن والى راخانده بودند

 9. یک روزباجناب استاد صحبت هاى خصوصى داشتیم ازایشان پرسیدم چرا داکترى نخاندن  فرمودن که رشته مورید علاقه ام حقوق بود

 10. بعدازسلام و تشکر از شما!
  مرحوم طارق معمم و ملبس به لباس روحانی هم بوده است یا خیر؟
  عکسی را که شما گذاشتید در کنارش یه عکسی دیده می شود که چنین می نماید.
  خداوند تمام خدمت گزاران به دین و مکتب اهل بیت را غریق رحمت کند، آمیـــــن.

  • دوست گرامی ما آقای مالستان!
   استاد طارق مالستانی یکی از نخبه گان مالستان بود که نه تنها در بخشهای فرهنگی و ادبی دست باز داشت بلکه در مسایل دینی دارای معلومات والایی بود و اما بصورت مشخص ملایی نکرده است و عکس ایشان که با عبا و قبا میباشد فقط برای عکس گرفتن بوده است. در زمینه معلومات مفصل را بزودی در دسترس دوستان در همین وبسایت قرار خواهیم داد.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

Ads Budget Will Spend to Community
Ads Budget Will Spend to Community