محفل نقد و رونمای “گیسوان تلخ دخترکان”

محفل نقد و رونمای “گیسوان تلخ دخترکان”

“گیسوان تلخ دخترکان” اولین اثر ادبی-مجموعه شعری بانو شازبه اشرفی با سخن پردازی‌ و نقد این کتاب توسط نویسندگان و شاعرانِ هریک: بانو یحیی روشنی، محمود جعفری و حفیظ شریعتی سحر با حضور داشت تعدادی از اساتید دانشگاها، تنی چند از وکلایی محترم مردم شورای های ولایتی غزنی و کابل، همچنان با حضور پر شور و گرم شاعران و فرهنگیان کابل، توسط بنیاد طرح نو، امروز ۲۵ جدی، در سالن اجتماعات دانشگاه ابن سینا رونمایی گردید.

10926396_375780355935785_1755950043815032108_n

نخست، شازیه اشرفی با خوانش شعری از این اثر اش آغاز گر محفل بود؛ سپس بانو یحیی روشنی، توسط پرویز قرین گرداننده ای این محفل، اولین سخن پرداز و منتقد این محفل معرفی می‌گردد و وی روی استیژ می آید. بانو یحیی روشنی خود نیز شاعر است، وی تجربه‌ای نه چندان خوشحال کننده از گذشته را باخود دارد. یاد آوری میکند که: در تاریخ گذشته ای ادبیات و شعر این کشور، حضور خانم ها را کم تر در خود جای داده است و علت این مشکلات را نیز در رسم و فرهنگ مردم این سرزمین و کشور می‌داند. یحیی روشنی از یکی از خاطرات اش را یاد آوری کرده می‌گوید: وقتی من اولین شعرهایم را می سرودم یکی از اقارب و نزدیکانم به من یاد آوری میکرد که شعر سرایدن برای یک خانم و یا زن درست و بجا نیست، در حالیکه خودش نیز یک خانم بود. بانو یحیی روشنی، به تاریخ و یا گذشته ای شاعران زن در کشور اشاره کرده و رابعه بلخی را اولین شاعر زن می‌داند که سر انجام به خاطر این کارش جان داد و با خون بر دیواری شعری را دوباره نوشت و رفت! اما وی اولین فعالیت های شاعران زنان افغانستان را در دهه ای چهل خورشیدی و فعالیت های جدی تر آنان را در دهه ای ۶۰ خورشیدی می‌داند. یحیی روشنی ” گیسوان تلخ دخترکان” را تمجید نموده و این کار شازیه اشرفی را می ستاید؛ در ضمن یاد آوری کرده و می‌گوید: بر خلاف کارکرد دیگر شاعران که شعر سپید گفته و از پیچیدگی واژه ها، الفاظ و اصطلاحات استفاده کرده و سود می‌برند، شازیه اشرفی راه دیگر – سادگی – را در این اثر، پیشه برگزیده و دارد با زبان ساده با مخاطب حرف میزند. وی “گیسوان تلخ دخترکان” را فریاد شازیه اشرفی از نارسایی و آشفتگی‌های روزگار و زندگی زنان و دختران کشور دانسته و پیام ” گیسوان تلخ دخترکان” را یک پیام داد خواهی می‌داند و می‌گوید اشرفی در این اثر اش در پی داد خواهی است، داد خواهی از حق و مظلومیت زنان افغانستان. محمود جعفری، شاعر و نویسنده‌ای توانایی کشور دومین منتقد و یا سخن ران این محفل بود. جعفری در سخنرانی اش یاد آوری میکند که: شاید ما بیش از ۱۵۰ شاعر زن در افغانستان نداشته باشیم؛ اما وی این کار شازیه اشرفی – گیسوان تلخ دخترکان – را یک اتفاق و یک حادثه در ادبیات کشور، یک شورش در ادبیات بکر زنان افغانستان و یک “تند باد” در شعر سپید افغانستان می‌داند.

10353093_375776052602882_8395817086868054616_n

محمود جعفری، در تعقیب سخنان اش از ارزش و اهمیت زبان و ادبیات یاد آوری نموده و می‌گوید: زبان تنها وسیله‌ای افهام و تفهیم نیست، زبان نشانه های است که جهان را برای ما تعریف میکند. همین طور وی ادبیات را جهان هستی می‌داند و منبع شناخت انسان ها را نیز ادبیات و زبان قلم داد میکند. وی ” گیسوان تلخ دخترکان” را نیز دنیایی یک زن و یا دختر دانسته و پیش نهاد میکند که برای شناخت دنیایی یک زن باید به ادبیات و هنر مراجعه کرد تا دنیایی ذهنی و عینی یک زن را بطور دقیق شناخت. جعفری ادعا میکند همان طوریکه انسان ها از محیط شان تاثیر پذیر هستند، خلق شدن زبان نیز تحت تاثیر جنسیت قرار دارد و یا جنسیت بطور مستقیم در خلق زبان و ادبیات تاثیر دارد.

10923759_375775879269566_6437375794959256638_n

حفیظ شریعتی، سومین منتقد و سخنران این محفل با خرسندی از “گیسوان تلخ دخترکان” یاد آوری کرده و می‌گوید: بر خلاف سخنان دیگران که ادبیات را به زنانه و مردانه تقسیم بندی می‌کنند، باید گفت که خوشبختانه در بین تمام زبانهای دنیا پارسی تنها زبانی است که مرد و زن را از یگ دید می‌بیند و ادبیات ما هیچ گاهی زنانه و مردانه نداشته است؛ بطور نمونه اشاره میکند: ما شاعر داریم و هیچ گاهی شاعره نداشته ایم، ما وکیل داریم و داشته ایم نه وکیله و … و این نشان گر برخورد و فرهنگ گذشته گان مان در مورد جنسیت است. شریعتی در ادامه سخنان اش می‌پردازد که: صدا و فریاد زنان افغانستان همیشه از درون خانه بوده و آنجا شروع شده است. اما صدا و فریاد مردان این کشور همیشه از بیرون خانه بوده است. وی با خوانش شعری از “گیسوان تلخ دخترکان” که عنوان آشپزخانه است، برای اثبات سخن اش از آن شعر یاد آوری نموده و به آن شعر اشرفی نقب میزند.

10917402_375784135935407_6512825466746296185_n

10270777_375784222602065_8788396014967925869_n

1723483_375776162602871_3384577322420705792_n

10302103_375776875936133_921020927309435633_n

10891675_375775975936223_3773456345140665250_n

در پایان محفل، ترتیب شده توأم با عصرانه و شعر خوانی شاعران جوان: مرتضی برلاس، کاوه آیریک و تنی چندِ دیگر با نوازندگی و آواز همرا بود؛ محفل با تشکر نمودن بانو شازیه اشرفی از سخنرانان این محفل، اساتید دانشگاها، وکلای مردم در شوراهای ولایتی کابل و غزنی، فرهنگیان و همچنان “روح الله فصیحی” ریس میچید گروپ که یکی از همکاران برگزار کننده در این محفل بود؛ برای شازیه اشرفی یک وب سایت با آدرس shaziaashrafi.com به عنوان تحفه ثبت نموده و از طرف میچید گروپ تا روزهای آینده طراحی و دیزاین میگردد. اشعار بانو اشرفی و فعالیت سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ادبی او را تا چند روز دیگر از آدرس وب سایت خودش دنبال میتوانید.

10937563_746438515451268_1889783197_n

 

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

Ads Budget Will Spend to Community
Ads Budget Will Spend to Community