تحصیل و محصلین

لیست کامل نتایج کانکور سال ۱۳۹۵ – ۱۳۹۶ مکاتب ولسوالی مالستان +فایل

فرزندان مالستان که سالها با بی توجهی و کم مهری حکومت؛ به امید فردای روشن زیر خیمه‌ها و صنف‌های نیمه‌ ویران بدون چوکی و پای یک تخته چوبی شکسته درس خوانده اند، اکنون ثمره تلاشهای شبانه روزی شانرا جشن میگیرند، امسال فرزندان مالستان با اخذ نمرات خوب ثابت کردند که همت والای این عزیزان هر مشکلی را به آسانی از ... بیشتر بخوانید »

محمد مهدی محمدی

دانش فضیلت است (سقراط) محترم محمد مهدی محمدی متولد قریه شینیه‌ده؛ ولسوالی مالستان، مکتب را در لیسه عالی شینیه‌ده به پایان رسانیده و در سال ۱۳۹۲ شامل دانشگاه کاتب شده و اکنون از رشته اقتصاد فارغ گردیده است. #شبکه_نسل_نو، فراغت موصوف را صمیمانه تبریک عرض نموده و موفقیت های بیشتر برایشان خواهان است. #نکته: شبکه نسل نو و مدیریت وب سایت مالستان، با تجربه برگزاری ... بیشتر بخوانید »

گل‌افشان احمدی

دانش فضیلت است (سقراط) محترم گل‌افشان احمدی فرزند عبدالحمید متولد قریه قْل آدم میرآدینه؛ ولسوالی مالستان، مکتب را در لیسه نسوان میرآدینه به پایان رسانیده و در سال ۱۳۹۴ شامل انستیتوت نور دانش شده و اکنون از رشته قابلگی فارغ گردیده است. #شبکه_نسل_نو، فراغت موصوف را صمیمانه تبریک عرض نموده و موفقیت های بیشتر برایشان خواهان است. #نکته: شبکه نسل نو و مدیریت ... بیشتر بخوانید »

زرین

دانش فضیلت است (سقراط) محترم زرین فرزند موسی متولد قریه رُباط؛ ولسوالی مالستان، مکتب را در لیسه ولی عصر رُباط به پایان رسانیده و در سال ۱۳۹۳ شامل انستیتوت اداره و حسابداری غزنی شده و اکنون از رشته مدیریت فارغ گردیده است. #شبکه_نسل_نو، فراغت موصوف را صمیمانه تبریک عرض نموده و موفقیت های بیشتر برایشان خواهان است. #نکته: شبکه نسل نو و مدیریت ... بیشتر بخوانید »

علی‌رضا همت

دانش فضیلت است (سقراط) محترم علی‌رضا همت فرزند  مهراب متولد قریه الوما شیرداغ؛ ولسوالی مالستان، مکتب را در لیسه عبدالغفور سلطانی به پایان رسانیده و در سال ۱۳۹۱ شامل دانشگاه تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی شده و اکنون از رشته آی تی فارغ گردیده است. #شبکه_نسل_نو، فراغت موصوف را صمیمانه تبریک عرض نموده و موفقیت های بیشتر برایشان خواهان است. #نکته: شبکه نسل نو ... بیشتر بخوانید »

رحیمه ناصری

دانش فضیلت است (سقراط) محترم رحیمه ناصری فرزند نادرعلی متولد قریه شینیه‌ده؛ ولسوالی مالستان، مکتب را در لیسه نسوان شینیه‌ده سپری نموده و لیسانس را در رشته حقوق از دانشگاه خاتم النبیینن اخذ نموده است. در سال ۱۳۹۳ از طریق بورسیه آزاد در دانشگاه مذاهب اسلامی تهران پذیرفته شده و مقطع کار شناسی ارشد (ماستری) را در رشته حقوق عمومی اسلامی به پایه ... بیشتر بخوانید »

محمدنسیم نوروزی

دانش فضیلت است (سقراط) محترم محمد نسیم نوروزی فرزند محمد عیسی متولد قریه سرجْلگه مکنک؛ ولسوالی مالستان، مکتب را در لیسه شهید مراد علی به پایان رسانیده و در سال ۱۳۹۱ شامل دانشگاه پولیتخنک شده و اکنون از رشته جیولوژی معدن فارغ گردیده است. #شبکه_نسل_نو، فراغت موصوف را صمیمانه تبریک عرض نموده و موفقیت های بیشتر برایشان خواهان است. #نکته: شبکه نسل نو ... بیشتر بخوانید »

مبارک افتخاری

دانش فضیلت است (سقراط) محترم مبارک افتخاری فرزند متولد قریه ورده مکنک؛ ولسوالی مالستان، مکتب را در لیسه شهید فیاض به پایان رسانیده و در سال۱۳۹۲ شامل دانشگاه ابن‌سینا شده و اکنون از رشته انجنیری فارغ گردیده است. #شبکه_نسل_نو، فراغت موصوف را صمیمانه تبریک عرض نموده و موفقیت های بیشتر برایشان خواهان است. #نکته: شبکه نسل نو و مدیریت وب سایت مالستان، با ... بیشتر بخوانید »

محمدحسن خلیلی

دانش فضیلت است (سقراط) محترم محمدحسن خلیلی فرزند عبدالحمید متولد قریه زردگ؛ ولسوالی مالستان، مکتب را در لیسه شهمامه کویته به پایان رسانیده و در سال ۱۳۹۴ شامل انیستیتوت اداره و حساب داری شده و اکنون از رشته اداره و مدیریت فارغ گردیده است. #شبکه_نسل_نو، فراغت موصوف را صمیمانه تبریک عرض نموده و موفقیت های بیشتر برایشان خواهان است. #نکته: شبکه نسل نو ... بیشتر بخوانید »

مبارک رنجبر “حکایتِ از مسافرِ حکمت”

حکایتِ از مسافرِ حکمت؛ مبارک” رنجبر” فرزند استاد محمد نبی«واعظی مالستانی » در روستای دور دست از توابع شهر غزنین در سال ۱۳۵۷ در دهکده‌ی بنام ورده مکنک ولسوالی مالستان، دیده به جهان گشود. وی دوران کودکی‌اش را در همان آبادی گزراند و با هم دوره هایش راهی مکتب شد. بعد از چند مدت به قریه نیزار سکنا گزین شد و ... بیشتر بخوانید »

Ads Budget Will Spend to Community
Ads Budget Will Spend to Community