معرفی محصلین نخبه

گفتگوی دو هفته نامه دانشجو با نعمت مونس (ریس شبکه نسل نو مالستان)

اشاره: جوان خوش برخورد و خوش سلیقه، ساکت و کم هیاهو اما کار کن است. نعمت مونس از چندی بدینسو سر زبانهای دانشجویان مالستان در کابل افتاده است. او بیشتر با فعالیتهای مدنیاش شناخته میشود؛ در تظاهراتها شرکت میکند، گاهی از نگاه مالی به دانشجویان کمک میکند، جلسات متعددی را تا حال شکل داده است و محور تلاشهایش مالستان و ... بیشتر بخوانید »

Ads Budget Will Spend to Community
Ads Budget Will Spend to Community