معرفی نویسندگان

شناخت واره ای مرحوم استاد حسین شریفی (به قلم خودش)

تذکر؛ استاد حسین شریفی زمستان پارسال به کابل آمده بود. فرصت کوتاهی که پیش آمد همرایش صحبت های مفصلی داشتم. آدم خوش برخورد، شاعر، داستان نویس و طنز گوی ماهر بود. وجودش سرشار از علم و دانش بود. معلوماتش به حدی که تصور میکردی دکترایش را در عرصه ادبیات و حقوق  گرفته است. او آمده بود تا کتابش را تحت ... بیشتر بخوانید »

زندگی نامه مرحوم استاد طارق مالستانی

حسین علی زاده: استاد عبدالحکیم طارق یا طارق مالستانی فرزند غلام نبی خان از قوم خاشه، مسکونه دهن بوم قول گودال میرآدینه مالستان میباشد. وی در یک خانواده متوسط در سال ۱۳۰۱ ه ش در محله دهن بوم چشم به دنیای هستی گشود. پدرش که از بزرگان منطقه بود بنا بر اثر فشار دولت وقت وی را در قید خود به ... بیشتر بخوانید »

مختصر زندگی نامه آیت الله سرور فلسفی

ولسوالی مالستان اشخاص و افراد برجسته علمی و فرهنگی را در خود پرورش داده است که هر کدام آنها در عرصه های مختلف جایگاه والای خود را در میان اقشار جامعه دارند. از میان این شخصیت های بزرگ از عالیم خردمند آیت الله سرور فلسفی میتوان نام برد که نام ایشان در میان عالمان این خطه ای بزرگ آشنا و ... بیشتر بخوانید »

Ads Budget Will Spend to Community
Ads Budget Will Spend to Community