تاریخچه مالستان

پشتنامه مردم مالستان!

عبدالواحید و نادرعلی ولد حاجی علی جان و عبدالله ولد علی رحم ولد غلام شاه ولد محمد عسکر ولد سهراب ابن محمدیار، امیرخان و علی دیار پسران سریوشی, سریوشی و اشرف پسران قطی، صدقی، گوشی و قطی پسران گلی، گلی و جامی دو برادر پسران شکوه، شکوه و سرتیز پسران رمزی، رمزی ابن سوطی جوگ و مردغه پسران خاکی که ... بیشتر بخوانید »

Ads Budget Will Spend to Community
Ads Budget Will Spend to Community