القبلان

قریه القبلان

واژه «قریه» به معنای محل تجمع و مکان زندگی گروهی از انسانها است که بر محوریت واحدی کنار یک دیگر گِرد آمده و زندگی جمعی را شکل داده اند. این محوریت واحد می­تواند بر اثر رابطه نسلی و خونی به وجود آید، یا این که باورهای فکری و فرهنگی به دین و آیین و مذهب، باعث تجمع انسانها در یک ... بیشتر بخوانید »

Ads Budget Will Spend to Community
Ads Budget Will Spend to Community