میرآدینه

قوریخ در قول مکلی میرآدینه

  قوریخ به معنی عام آن وضع یک سلسله معیار ها و قوانین و قیوداتی در موضوع خاص میباشد. از این رو در قول مکلی میرآدینه بعد از انقلاب ۱۳۵۷ سربند کوه های میرآدینه که با منطقه ای پشی و زردک متصل میباشد، قوانین را وضع نمودند که بجز قول مکلی از آن سربند ها، مناطق دیگر حق استفاده هیزوم را ... بیشتر بخوانید »

بازار میرآدینه مالستان

  بازار میرآدینه از جنب و جوش خوبی برخوردار میباشد. این بازار چی در دروان وقت و یا حالا منفعت اقتصادی زیادی را برای مردم مالستان و خصوصا میرآدینه دارد. تمایز این بازار نسبت به سایر بازار های مالستان در این است که ساختمان ولسوالی، کلینیک، مکتب میرآدینه، مدیریت معارف مالستان و مرکز بودن در مالستان باعث شده است که تعداد ... بیشتر بخوانید »

جایگاه مسجد در قول مکلی میرآدینه

مسجد بعنوان عبادت گاه که به آن خانه خدا نیز زکر میکنند از جایگاه خاص در میان مردم برخوردار می باشد. از همین رو مردم میرآدینه برای انجام دادن واجبات دینی خود علاقه خاص به ساختن مسجد دارد. از یکسو برای عبادت و از سوی هم محل تجمع عمومی در مراسم های دینی و اجتماعی مورد استفاده قرار میگیرد. تاریخچه ... بیشتر بخوانید »

قول گـــــــــودال مـــــــــــــیرآدینه

   قول گودال که به طرف شمال غرب میرآدینه قرار دارد دامنه های کوه اوچک را احتوا می نماید که از قریه ها وقره و قصبات تشکیل یافته است که عبارتند از: قریه ژاله، قریه دهن بوم و قریه گودال می باشد. این قریه ها هر کدام به قریه های کوچک دیگری تقسیم میشوند. در قول گودال سه ملا بستی است ... بیشتر بخوانید »

قول آدم میرآدینه

قول آدم میرآدینه میرآدینه مرکز ولسوالی مالستان از جمله ولسوالی های ولایت غزنی می باشد. این منطقه متشکل از چهار قول (دره) می باشد. نام این دره ها عبارتند از: قول ِ آدم، آبدانه، مکلی و گودال. قول  آدم در قسمت شرق و جنوب و شرقی میرآدینه موقعیت دارد. قول  آدم در قسمت شرقی خود با قریه های پل حاجی و شیبار ... بیشتر بخوانید »

قول مکلی میرآدینه

میرآدینه به چهار قول تقسیم میگردد که بنام های قول آدم و آبدانه در قسمت شرق میرآدینه موقعیت اختیار کرده و گودال و مکلی در قسمت غربی میرآدینه موقعیت دارد. گودال به سمت شمال غرب و مکلی به سمت جنوب غرب میرآدینه به امتداد دره های خورد موقعیت اختیار کرده اند. در سالهای قدیم که نفوس شان کم بوده اند ... بیشتر بخوانید »

کوه خوجه (خواجه)

کوه خوجه یا خواجه به بلندای آسمان در غرب میرآدینه سالهای سال است که استوار و مقاوم در جایش میخ کوب شده است. این کوه منطقه ای پشی، زردک و میرآدینه را از هم جدا میکند. موسفیدان میرآدینه روایتی را در این خصوص به یاد می آورند که در زمان های قدیم در آنجا خواجه ای زندگی میکرده که خزانه ... بیشتر بخوانید »

اوچک یا آوچک( چکیدن آب)

اوچک نام که هر کسی به زبان بیاورد حتما تداعی کننده همان کوه بلند و زیبایی در قسمت غرب میرآدینه را در ذهن می رساند. این کوه در قسمت غرب میرآدینه که قول گودال و مکلی را از هم جدا میکند قرار گرفته است. اوچک نمای زیبای به بلند آسمان یادواره و خاطره های زیادی را تازه میکند. برعلاوه اینکه ... بیشتر بخوانید »

اسرار نهفته ای چهل خانه

  کودکی بیش نبودم، وقتی به مسجد می رفتم و در آنجا مرحوم محمد موسی سخنانی را در باب چهل خانه برای مان قصه میکرد. در آن روزگار تصویر چهل خانه را در ذهنم مجسم میکردم و آروز داشتم که کاش حالا نیز قریه ما چهل خانه میبود و همانند آنها چهل دمبوره میداشتیم و یک دمبوره دیگر را برای مهمان ... بیشتر بخوانید »

Ads Budget Will Spend to Community
Ads Budget Will Spend to Community