مکلی

قوریخ در قول مکلی میرآدینه

  قوریخ به معنی عام آن وضع یک سلسله معیار ها و قوانین و قیوداتی در موضوع خاص میباشد. از این رو در قول مکلی میرآدینه بعد از انقلاب ۱۳۵۷ سربند کوه های میرآدینه که با منطقه ای پشی و زردک متصل میباشد، قوانین را وضع نمودند که بجز قول مکلی از آن سربند ها، مناطق دیگر حق استفاده هیزوم را ... بیشتر بخوانید »

جایگاه مسجد در قول مکلی میرآدینه

مسجد بعنوان عبادت گاه که به آن خانه خدا نیز زکر میکنند از جایگاه خاص در میان مردم برخوردار می باشد. از همین رو مردم میرآدینه برای انجام دادن واجبات دینی خود علاقه خاص به ساختن مسجد دارد. از یکسو برای عبادت و از سوی هم محل تجمع عمومی در مراسم های دینی و اجتماعی مورد استفاده قرار میگیرد. تاریخچه ... بیشتر بخوانید »

قول مکلی میرآدینه

میرآدینه به چهار قول تقسیم میگردد که بنام های قول آدم و آبدانه در قسمت شرق میرآدینه موقعیت اختیار کرده و گودال و مکلی در قسمت غربی میرآدینه موقعیت دارد. گودال به سمت شمال غرب و مکلی به سمت جنوب غرب میرآدینه به امتداد دره های خورد موقعیت اختیار کرده اند. در سالهای قدیم که نفوس شان کم بوده اند ... بیشتر بخوانید »

اسرار نهفته ای چهل خانه

  کودکی بیش نبودم، وقتی به مسجد می رفتم و در آنجا مرحوم محمد موسی سخنانی را در باب چهل خانه برای مان قصه میکرد. در آن روزگار تصویر چهل خانه را در ذهنم مجسم میکردم و آروز داشتم که کاش حالا نیز قریه ما چهل خانه میبود و همانند آنها چهل دمبوره میداشتیم و یک دمبوره دیگر را برای مهمان ... بیشتر بخوانید »

Ads Budget Will Spend to Community
Ads Budget Will Spend to Community