سبزک

دهکده سبزک

قریه سبزک درقسمت شرقی ولسوالی مالستان موقعیت دارد و یکی از دهکده های مشهورومعروف این ولسوالی است. همانطوریکه مالستان از دره های سرسبز وعمیق دردل کوه پایه‌ها بوجودامده است دهکده سبزک نیز ازاین قاعده مستثنی نبوده واین دهکده ازلحاظ سرسبزی بدون اغراق یکی از دهکده های بی نظیروکم نظیر این ولسوالی است. دهکده سبزک همچنانکه ازشنیدن نامی شان دره سرسبزی ... بیشتر بخوانید »

Ads Budget Will Spend to Community
Ads Budget Will Spend to Community