گزارش لحظه به لحظه اعتصاب کننده گان

اجتماع اعتراضی و قطع‌نامه‌ی محصلین دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه کابل

  شنیده بودم که سیاست نوعی از دروغ است! ولی اینگونه دروغ که منجر به لطمه وارد کردن به شخصیت خود انسان گردد نه! دروغ از نوعی که طرف را قناعت داده و بر شخصیت کسی لطمه وارد نگردد، و در پی آن به اهداف اساسی خود برسند. متاسفانه چنانکه هویدا است دروغ مشاورین از نوع اول آن از کار در ... بیشتر بخوانید »

گزارش از روز ششم اعتصاب دانشجویان

چرا سرنوشت یک‌نفر با سرنوشت قبیله یک‌سان قلمداد می‌شود؟ چرا فکر می‌شود که با برکنارکردن یک رییس و استاد فاسد و بداخلاق و ناتوان از پست علمی دانشگاه، یک تبار و آیین و حزب و قبیله کنار زده می‌شود؟ این‌جا، در محل اعتصاب، شماری از دانشجویان، ممکن است برای همیشه سلامت جسمی‌شان را از دست بدهند. ناراحتی معده، گرده، قلب، و…. ... بیشتر بخوانید »

بیش از یک هزار نفر در کنار متحصنین

دوستان عزیز، درحال حاضر بیش از یکهزار نفر در کنار متحصنین حضور داره وحمایتشان را از اجرای حق ومبارزه با تبعیض اعلام نموده وهر لحظه بر تعداد حامیان افزوده میگردد. 0-1 بیشتر بخوانید »

در گرمای شدید و آقتاب سوزانی، پولیس اجازه برپایی خیمه را به اعتصاب کننده گان ندادند

گرمای شدیدی و آفتاب سوزانی است. صدها نفر این جا در یک فعالیت مدنی دانشجویی گرد هم آمده اند. صدها نفر از دانشجویان و فعالان مدنی و رسانه یی و روشنفکران برای حمایت از خواسته های دانشجویان در صحنه حضور پیدا کرده اند. این جا شعار های انقلابی تند تند داده می شود. به نظر می رسد دانشجویان برای ادامه ... بیشتر بخوانید »

سخنی از اعتصاب کننده گان: بی سلام به پیشگاه صاحبان قدرت

ازان روزی که حصار طالبان – برده های قرن ۲۱ – در منطقه ای ما شکست، با انکه با مسایل روز چندان اگاه نبودم، تمام ان لحظاط را هنوز در ذهنم زنده حمل کرده واحساس میکنم، و این زنده خواهد ماند که: چه گونه با شمشیر کفار(!) از زیر یوغ ادم نماها رهائی یافتیم و قرار شد پا به دنیای ... بیشتر بخوانید »

آری، بنی آدم اعضای یکدیگراند

  +40 بیشتر بخوانید »

برای پاس‌داشتنِ دانش و خردورزی، زدودنِ تبعیض، بی‌عدالتی، فساد و بی‌ظرفیتی در نهادهایِ دانشگاهی، سومین روزِ اعتصب غذایی دانش‌جویان همچنان ادامه دارد.

برای پاس‌داشتنِ دانش و خردورزی، زدودنِ تبعیض، بی‌عدالتی، فساد و بی‌ظرفیتی در نهادهایِ دانشگاهی، سومین روزِ اعتصب غذایی دانش‌جویان همچنان ادامه دارد. در حالی‌که وضعیت جسمانیِ شمارِ زیادی از دانش‌جویان با سپری شدن چندین روز از اعتصاب شان، هر دم بد و بدتر می‌شود؛ اما، آنان در ادامه دادنِ اعتصاب و اعتراضِ مدنی‌شان، عزمِ استوار و پا برجا دارند. ما با ... بیشتر بخوانید »

روز اول جوزا، روز مبارزه با تبعیض در دانشگاه

نامگذاری اول جوزا؛ روز ملی مبارزه با تبعیض در کشور برای ترویج و تقویت رفتارهای اعتراضیِ مدنی و هم چنان برای نهادینه کردنِ فرهنگ مبارزه با بی عدالتی و تعصب و تبعیض، دوست ام آقای لطیف دانشور پیشنهاد کرده است که یک ام جوزا را به نام روز ملی « مبارزه با تبعیض» نام گذاری می کنیم. از دوستان می خواهم ... بیشتر بخوانید »

سومین روزی از مقاومت بر علیه تبعیض

سومین روزشد; اما بازهم آفتاب از پشت کوه سنگی آسمایی سرکشیده و جویای احوال “ما” گردیده است. ولی وجدان هنوز راکد و سیاه اند تا بیایند و بی بینند حامد کرزی سند افتخاری دکترا بدست اورد. اما ۸۰ تن از دانشجویان دانشگاه کابل جهت بدست آوردن سند لسانس مجبور گردیده اند از مدت سه روز بدینسو دست به اعتصاب بزنند بدور ... بیشتر بخوانید »

وضعیت ده تن از محصلان وخیم اعلان شده

به گزارش تیم صحی اعتصاب کنندگان، وضعیت ده تن از محصلان وخیم اعلان شده که از جمله هشت نفر به شفاخانه استقلال انتقال داده شده تحت تداوی قرار دارد و دوتن ایشان تحت تداوی تیم صحی سیار قرار دارد. +10 بیشتر بخوانید »

Ads Budget Will Spend to Community
Ads Budget Will Spend to Community